काठमाडौं महानगरले जग्गाको मूल्य तोक्यो : कुन ठाउँमा कति ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको मूल्य तोकेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गर्दै जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको हो । काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने १ हजार ३ सय ९७ वटा ठाउँको जग्गाको मूल्य तोकिएको छ । नयाँ मूल्यका आधारमा खरिद बिक्री कर लाग्नेछ ।

जग्गाको मूल्यमा छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ । महानगरले करका दरहरु सार्वजनिक गर्दै सबै खाले व्यवसायमा करका नयाँ दरहरु निर्धारण गरेको छ । नयाँ करले सबैखाले व्यवसाय गर्न महंगो पर्ने देखिएको छ ।

Learn English - Dew Meaning in English to Nepali below

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एक व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम रहेका घर तथा जग्गाहरुलाई एक युनिट मानि कर निर्धारण गरिनेछ । घर जग्गा मूल्यांकनको लागि जग्गाको क्षेत्रफल आठ आनासम्म भएमा सम्पुर्ण जग्गा घरजग्गा कर निर्धारणमा समाबेश गर्ने सो भन्दा बढी क्षेत्रफल भएकाको हकमा भवन वा घरले चर्चेको क्षेत्रफलको दुई गुणासम्मको जग्गा मात्र मूल्याङ्कनमा समाबेश गरी कर निर्धारण गरिने भएको हो ।

जुनसुकैप्रकारले हक हस्तान्तरण हुँदा महानगरपालिकाले गरेको मूल्यांकन भन्दा लिखतको मूल्य घटी वा बढी भए पनि नगर सभाबाट स्वीकृति भएको दरको आधारमा मात्र घरजग्गाको मूल्यांकन गरि कर निर्धारण गरिनेछ ।

जग्गाको मूल्यमा निम्नानुसार छुट हुनेछ व्यवस्था छ

क) सडकले नछोएका, एक दशमलव पाँच मिटरसम्म चौडा बाटोले छोएका भवन, घर, टहरा वा जुनसुकै भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मूल्यमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ ।
ख) एक दशमलव पाँच मिटरदेखि चार मीटरसम्म चौडा बाटोले छोएका भवन, घर, टहरा वा जुनसुकै भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मूल्यमा पन्ध्र प्रतिशत छुट हुनेछ ।
ग) चार मिटरदेखि आठ मिटरसम्म चौडा बाटोले छोएका भवन, घर, टहरा वा जुनसुकै भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मूल्यमा दश प्रतिशत छुट हुनेछ ।
घ) आठ मिटर भन्दा माथि जतिसुकै चौडा बाटोले छोएका भवन, घर, टहरा वा जुनसुकै भौतिक संरचना रहेको जग्गाको मूल्यमा छुट हुनेछैन ।

http://bit.ly/2u58c8C