jokes

अण्डा र कुखुरी चुटकिला

गोरेः  ल भन त काले …अण्डा र कुखुरी मध्ये को पहिला यो धर्तीमा को आयो होला ?

 

Learn English - Dew Meaning in English to Nepali below

कालेः कुखुरी नि…!! गोरेः कसरी ?? कालेः पहिला कुखुरी नआएको भए अण्डा माथि त भगवान नै बस्नुप्रथ्यो नि